انواع دریچه منهول

دریچه های کامپوزیت در شهرهای مختلف جهان به شکل های مختلفی تولید می شوند اغلب دریچه هایی که اینجا می بینید در شهر ژاپن به به دلیل مناسبت های مختلف ساخته شده اند، این دریچه ها به یکی از جاذبه های توریستی این شهر تبدیل شده اند که این روز ها بازدید کننده های زیادی را جذب می کنند و گویای بخشی از داستان های آن شهر هستند. در شهر بوستون و برخی شهر های ایتالیا نیز چنین دریچه هایی یافت می شوند و برخی از آنها به عنوان آثار ملی کشور ثبت شده اند.

دیدگاه بگذارید